Καλώς ήρθατε στα Ιδιαίτερα Μαθήματα.  Ακολουθήστε τα βήματα κράτησης παρακάτω για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πακέτο που επιθυμείτε.  Επίσης παρέχουμε ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα για τις ξεχωριστές ανάγκες που μπορεί να έχετε.

Βήματα Κράτησης

  1. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα Αίτησης Πληροφοριών Ιδιαίτερων Μαθημάτων
  2. Μέσω email θα ορίσουμε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς
  3. Αγοράστε την επιλογή που έχουμε συμφωνήσει από την παρακάτω λίστα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

A1-A2

A1-A2 English private classes

Λεπτομέρειες Τιμή
Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο €225.00
Αγορά
Αναφορά A1-A2 Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Πακέτο 45 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €675.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά A1-A2 Πακέτο 45 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Αρχικό Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €285.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά A1-A2 Αρχικό Πακέτο 15 ωρών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.

B1-B2

B1-B2 English private classses

Λεπτομέρειες Τιμή
Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €270.00
Αγορά
Αναφορά Β1-Β2 Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Πακέτο 45 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €810.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Β1-Β2 Πακέτο 45 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Αρχικό Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €335.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Β1-Β2 Αρχικό Πακέτο 15 ωρών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.

Business English

Business English private classes

Λεπτομέρειες Τιμή
Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €450.00
Αγορά
Αναφορά Business Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Πακέτο 45 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €1,350.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Business Πακέτο 45 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Αρχικό Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €525.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Business Αρχικό Πακέτο 15 ωρών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.

C1-C2

C1-C2 English private classes

Λεπτομέρειες Τιμή
Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €300.00
Αγορά
Αναφορά Γ1-Γ2 Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Πακέτο 45 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €900.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Γ1-Γ2 Πακέτο 45 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Αρχικό Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €385.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Γ1-Γ2 Αρχικό Πακέτο 15 ωρών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.

IELTS

IELTS private classes

Λεπτομέρειες Τιμή
Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €300.00
Αγορά
Αναφορά IELTS Επαναλαμβανόμενο Πακέτο 15 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Πακέτο 45 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €900.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά IELTS Πακέτο 45 ωρών
Λεπτομέρειες Τιμή
Αρχικό Πακέτο 15 ωρών. Το ωράριο καθορίζεται ξεχωριστά με τον κάθε ενδιαφερόμενο. €365.00
Αγορά
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά IELTS Αρχικό Πακέτο 15 ωρών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.