Το AOLC είναι ένα διαδικτυακό Κέντρο Ξένων Γλωσσών, συνεκτικό κομμάτι του ACCESS Learning Centre. Είμαστε μια δυναμική ομάδα εκπαιδευτικών με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μητρική τη γλώσσα που διδάσκουμε.  Με πολυετή εμπειρία από το 1992, στόχος μας είναι η πρωτοποριακή και καινοτόμος διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

Το έμπειρο προσωπικό μας, με επαγγελματισμό και πάθος στη διδασκαλία, μας καθιστά ως έναν εκπαιδευτικό ηγέτη στις Ξένες Γλώσσες.  Όμως, ο αρχικός μας στόχος παραμένει ίδιος.  Να προσφέρουμε την καλύτερη και πληρέστερη υποστήριξη σε όλους τους μαθητές μας καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, σε ένα ιδανικό περιβάλλον διδασκαλίας.

Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και στην εικονική.  Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει στους μαθητές μας την επιλογή να είναι online στην ίδια παραδοσιακή τάξη με περισσότερη ελευθερία.  Μέσα σε μια εξελισσόμενη τεχνολογικά κοινωνία που καταρρίπτει τους στερεότυπους τρόπους εκμάθησης, το AOLC βρίσκει την ευκαιρία, μετέρχεται και εντάσσει νέες μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας στον κύκλο σπουδών του.  Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία.