Καλώς ήρθατε στην AOLC (Access Online Learning Center), το Online Kέντρο Εκμάθησης Αγγλικής που συνδέεται με τον κόσμο για να διδάξει, να υποστηρίξει και να εμπνεύσει τους σπουδαστές του αύριο. Η συμφωνία αυτή αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ εσάς και της AOLC (aolc.eu) – (ACCESS Online Learning Center) σε σχέση με τον προαναφερθέντα ιστότοπο και τις συνδρομητικές υπηρεσίες που βασίζονται σε τέλη. Eφόσον επισκεφθείτε ή γίνετε πελάτης με την αγορά συνδρομής ή την εγγραφή σας στην AOLC (aolc.eu), συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

1. Αποδοχή των Όρων

Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τις λειτουργίες που βρίσκονται στο aolc.eu (μαζί με την “Υπηρεσία” ή τις “Υπηρεσίες”), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία και τους Όρους, είτε είστε “Επισκέπτης” ( που σημαίνει ότι απλά περιηγείστε στον ιστότοπο της AOLC) ή είστε “Πελάτης” (που σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί στην AOLC). Ο όρος “εσείς” ή “Χρήστης” αναφέρεται σε Επισκέπτη ή Πελάτη. Ο όρος “εμείς” αναφέρεται στην AOLC. Ο όρος “Υλικό” αναφέρεται σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας. Εάν επιθυμείτε να γίνετε Πελάτης, να επικοινωνήσετε με άλλους Πελάτες ή / και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, θα πρέπει να διαβάσετε την παρούσα Συμφωνία και να δηλώσετε την αποδοχή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Ελέγξτε προσεκτικά όλους τους Όρους, πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 13 ετών και είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της παρούσας Συμφωνίας για το αρχείο σας.

2. Αλλαγές στους παρόντες Όρους

Η AOLC έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία και τις πολιτικές που επηρεάζουν ή σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ειδοποίηση για τροποποίηση της Συμφωνίας θα θεωρείται αποδοχή των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Επιπλέον, η AOLC διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλει, να τροποποιεί ή να καταργήσει την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

3. Παροχή Υπηρεσιών

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών, δεν παρακολουθούμε ενεργά την προβολή, τη μετάδοση και την ανταλλαγή Υλικών που είναι προσβάσιμα μέσω των Υπηρεσιών, ούτε διατηρούμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από εμάς ή απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους. Ωστόσο, υπό την επιφύλαξη των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες για να καθορίσουμε τη χρήση τους συμμορφούμενη με τους παρόντες Όρους και τους ισχύοντες νόμους. Επιπλέον, και όπως περιγράφεται σε άλλα τμήματα των παρόντων Όρων, διατηρούμε απόλυτο και απεριόριστο δικαίωμα αναθεώρησης και κατάργησης του Υλικού που είναι προσβάσιμο από ή μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών και κατά την κρίση μας πιστεύουμε ότι παραβιάζει το δίκαιο αυτών των Όρων ή είναι απαράδεκτο για εμάς κατά την διακριτική μας ευχέρεια.

Από καιρό σε καιρό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, ενδέχεται να βελτιώσουμε, να επεκτείνουμε και να αλλάξουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Μπορούμε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να παύσουμε να λειτουργούμε μέρος ή όλες τις Υπηρεσίες ή να απενεργοποιούμε επιλεκτικά ορισμένες πτυχές των Υπηρεσιών ή τμήματα του Δικτυακού Τόπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση των Υπηρεσιών θα γίνεται κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς συνεχή υποχρέωση ή ευθύνη απέναντι σε εσάς και η χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών δεν σας δίνει το δικαίωμα στη συνεχή παροχή ή διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών.

4. Τα δικαιώματά σας

Η AOLC σας προσφέρει ένα μη μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής του περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με την παρούσα Συμφωνία και τους Όρους όπως ορίζονται πλήρως. Τα υλικά αυτής της Ιστοσελίδας παρέχονται σε εσάς μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Ορισμένες Υπηρεσίες του παρόντος Ιστότοπου είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους πελάτες της AOLC.

Επιλέγοντας να αγοράσετε μια συνδρομή στην AOLC, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 10 στην πολιτική χρέωσης της AOLC.

5. Χρήση της Υπηρεσίας

Το δικαίωμά σας στην πρόσβαση και τη χρήση του aolc.eu και της Υπηρεσίας είναι ατομικό και δεν μεταβιβάζεται από εσάς σε οποιονδήποτε άλλο άτομο ή φορέα. Μόνο εσείς έχετε το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην χρήση της ΑOLC για νόμιμους σκοπούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του AOLC λογαριασμού σας, του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασής σας (password). Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την AOLC για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του AOLC λογαριασμού σας. Προκειμένου η Υπηρεσία να λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει επίσης να διατηρείτε ενημερωμένα και ακριβή τα στοιχεία εγγραφής σας. Αν δεν το πράξετε αυτό, θα επηρεαστεί η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας προς εσάς.

Κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή να τροποποιήσουμε, να απαιτήσουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη συνδέεται με τον Λογαριασμό σας, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων που σχετίζονται με παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση) και ουδεμία υποχρέωση έχουμε να διατηρούμε αρχείο του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που μπορεί να έχετε αποθηκεύσει μέσω του Λογαριασμού ή / και των Υπηρεσιών.

Η πρόσβασή σας και η χρήση του aolc.eu από εσάς μπορεί να διακοπεί από καιρό σε καιρό για οποιονδήποτε από διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, της περιοδικής ενημέρωσης, της συντήρησης ή της επιδιόρθωσης του aolc.eu ή άλλων ενεργειών που ενδεχομένως αποφασίσει η AOLC, κατά την απόλυτη κρίση της. Η AOLC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη δική σας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, του λογισμικού, των υλικών, των ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο, του περιεχομένου ή των επικοινωνιών.

6. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα υλικά της AOLC, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, του κειμένου, των εικόνων, του λογισμικού, των αρχείων ήχου και βίντεο, των εγγράφων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και της Ιστοσελίδας, παραμένουν πάντοτε αποκλειστική ιδιοκτησία της AOLC ή των προμηθευτών της. Τα προαναφερθέντα υλικά προστατεύονται βάσει διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, να μεταφράσετε ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες αποκλειστικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AOLC.

7. Πρόσβαση και παρεμβολή

Συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • Χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο ρομπότ (robot), “αράχνη” (spider), scraper, σύνδεσμο παραπομπής (deep link) ή άλλα παρόμοια αυτοματοποιημένα εργαλεία συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων, προγράμματα, αλγόριθμους ή μεθοδολογίες για να έχετε πρόσβαση, να αποκτήσετε, να αντιγράψετε ή να παρακολουθήσετε το aolc.eu ή οποιοδήποτε τμήμα του aolc.eu, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της AOLC , η οποία μπορεί να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της AOLC.
 • Χρησιμοποιήσετε ή επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, λογισμικό, εργαλείο, πράκτορα (agent) ή άλλη συσκευή ή μηχανισμό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μηχανές αναζήτησης (browsers), αράχνες (spiders), ρομπότ (robots), avatars ή ευφυείς πράκτορες (intelligent agents) για πλοήγηση ή αναζήτηση του aolc.eu, εκτός από τις μηχανές αναζήτησης και τους πράκτορες αναζήτησης (search agents) που είναι διαθέσιμοι μέσω της Υπηρεσίας και τις γενικώς διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης τρίτων στο Διαδίκτυο (όπως ο Microsoft Explorer).
 • Αναρτήσετε ή μεταδώσετε οποιοδήποτε αρχείο που περιέχει ιούς (viruses), “σκουλήκια” (worms), Δούρειους Ίππους (Trojan horses) ή οποιαδήποτε άλλα μολυσματικά ή καταστρεπτικά χαρακτηριστικά, ή που παρεμποδίζουν άλλως την ορθή λειτουργία του aolc.eu ή της Υπηρεσίας.
 • Προσπαθήσετε να αποκρυπτογραφήσετε, αποσυμπιέσετε, αποσυναρμολογήσετε ή αντιστρέψετε τη μηχανική (reverse-engineer) οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή καθ ‘οιονδήποτε τρόπο αποτελεί τμήμα του aolc.eu ή της Υπηρεσίας. Λάβετε υπόψη σας ότι οι κανονικές χρεώσεις και τα τέλη του διακομιστή σας, όπως τα τέλη μηνυμάτων, θα ισχύουν κατά την πρόσβαση στο aolc.eu με τις φορητές συσκευές σας.
 • Καταγράψετε, διαρρεύσετε τα δεδομένα (Stream) ή μεταδώσετε (Broadcast) οποιοδήποτε μάθημα, δωρεάν δοκιμαστικό σεμινάριο ή εκπαιδευτική συνεδρία στην οποία συμμετέχετε χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της AOLC.

8. Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς και οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται από το aolc.eu μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο (εκτός του περιεχομένου που δημιουργείται από Χρήστες) υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Όπως αναφέρεται στους Όρους, η Ιστοσελίδα μας δεν έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 13 ετών, εκτός εάν λάβουμε πρώτα την άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα αυτού.

9. Φόρουμ, συζητήσεις (chats), online πλατφόρμες συναντήσεων, πίνακες μηνυμάτων (message boards) και οδηγίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

H AOLC παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναρτούν μηνύματα, να χρησιμοποιούν χώρους συνομιλίας (chat rooms), να βρίσκουν και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για χρήση στα online μαθήματά τους και να επικοινωνούν σε διαδικτυακές διασκέψεις (web conferences) σε μια εικονική online αίθουσα διδασκαλίας (virtual online classroom). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες, συμφωνείτε να μην δημοσιεύετε, να συμβάλετε ή να αναρτήσετε οποιοδήποτε υλικό που:

 • Έχει περιεχόμενο που δεν είναι πρωτότυπο ή για το οποίο δεν έχετε λάβει την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του δημιουργού του εν λόγω υλικού.
 • Περιέχει απαράδεκτη γλώσσα ή είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο βλάσφημο, πορνογραφικό, σεξιστικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό.
 • Επιχειρεί να επικοινωνήσει με συνάδελφο χρήστη της AOLC χωρίς ρητή προτροπή από αυτόν τον χρήστη.
 • Παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα, νόμο ή κανονισμό ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
 • Περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό που αποσκοπεί στη διακοπή, καταστροφή ή ανικανότητα λειτουργίας κάθε λογισμικού, εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιών.
 • Θεωρείται παραπλανητική (spamming), όπως αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή άλλες προτροπές.
 • Επιχειρεί να υποδυθεί ένα άλλο άτομο ή να παραβιάσει την ασφάλεια της AOLC και των χρηστών της.
 • Οι απόψεις και τα μηνύματα που αναρτώνται από τους χρήστες της AOLC δεν αντικατοπτρίζουν και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της AOLC ή των υπαλλήλων, συνεργατών, προμηθευτών ή συνεταίρων της. Η AOLC δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνουν οι χρήστες σε άλλους χρήστες που έχουν εντοπίσει μέσω των online πλατφορμών της AOLC.

10. Τέλη και πληρωμές

Θα χρειαστεί να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με την AOLC για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους καθώς και στην “Πολιτική Απορρήτου” μας. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι δεν θα δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό σας χωρίς άδεια, ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρείτε πάντα αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες που σχετίζονται με το Λογαριασμό σας.

Ορισμένα υλικά και λειτουργίες του Ιστότοπου είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της αγοράς ενός online πακέτου μαθημάτων γλώσσας. Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας με τον Ιστότοπο. Η AOLC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ισχύοντα τέλη Πακέτου ή να θεσπίσει νέα τέλη ανά πάσα στιγμή, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης που θα αναρτάται στον ιστότοπο και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στους υπάρχοντες πελάτες.

Με την αγορά ενός Πακέτου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους:

Πολιτικές χρέωσης

Τα τέλη της AOLC δεν περιλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ ή φόρους, τόκους ή δόσεις που χρεώνει η εταιρεία πιστωτικών καρτών ή άλλα τέλη που συνδέονται με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Η AOLC εγγυάται ότι κάθε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα που κάνετε στο aolc.eu είναι 100% ασφαλής. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της συνδρομής σας, συνδεθείτε και επισκεφθείτε τη σελίδα “Λογαριασμός” μου στην περιοχή σύνδεσης (Login area).

Τα μαθήματα γλώσσας περιλαμβάνουν μαθήματα υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού. Ομαδικά μαθήματα και ιδιωτικά μαθήματα παραδίδονται σε “πιστωτική βάση”, δίνοντάς σας πρόσβαση στο δηλωμένο αριθμό ομάδων και ιδιωτικών τάξεων που προσφέρει η σειρά μαθημάτων σας. Μπορείτε πάντα να βρείτε τις τρέχουσες τιμές των μαθημάτων γλωσσών που αναρτώνται στις ενδεικτικές σελίδες και περιστασιακά σε άλλες σελίδες του ιστοτόπου μας. Το ακριβές περιεχόμενο των μαθημάτων γλωσσών σας αναφέρονται με σαφήνεια και είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή στο τμήμα σύνδεσης του Δικτυακού τόπου στο πεδίο “Λογαριασμός”.

Όλα τα τέλη γλωσσικών μαθημάτων δεν επιστρέφονται μετά την αγορά σας.

Τεχνικές απαιτήσεις

Έχετε διαβάσει τις τεχνικές απαιτήσεις και έχετε τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνους εάν δεν πληρείτε τις τεχνικές απαιτήσεις.

Δωρεάν μάθημα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων θα λάβετε ένα δωρεάν μάθημα που θα σας βοηθήσει να μάθετε τη χρήση της online πλατφόρμας διδασκαλίας.

11. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την AOLC και τους συνεργάτες, συνεταίρους, προμηθευτές και υπαλλήλους της από κάθε ευθύνη, αξίωση, δαπάνες ή ζημίες που προκύπτουν από τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου της ή την παραβίαση εκ μέρους σας της παρούσας Συμφωνίας και οποιουδήποτε από τους Όρους που καθορίζονται σε αυτήν.

12. Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο από οποιονδήποτε διαιτητή ή δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της δεν θα θεωρείται παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αλλά μόνο το τμήμα της παρούσας Συμφωνίας που είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο θα διαγραφεί από την παρούσα Συμφωνία.

Συμφωνείτε ότι εάν η AOLC δεν ασκήσει ή δεν επιβάλει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά της ή επανορθωτικά μέτρο που περιέχεται στη Συμφωνία (ή όπου η AOLC έχει το πλεονέκτημα δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου), αυτό δεν θα θεωρηθεί επίσημη παραίτηση της AOLC από τα δικαιώματά της και ότι η AOLC θα εξακολουθήσει να έχει τα δικαιώματα αυτά ή τα επανορθωτικά μέτρα.

Όλες οι συμβάσεις, συμφωνίες, παραστάσεις και εγγυήσεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας εκ μέρους σας και κατά τη λήξη της.

Η παρούσα Συμφωνία αντιπροσωπεύει ολόκληρη την κατανόηση και συμφωνία μεταξύ σας και της AOLC σχετικά με το θέμα της ίδιας και αντικαθιστά όλες τις άλλες προηγούμενες συμφωνίες.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της AOLC ή με άλλες πολιτικές και πρακτικές της AOLC, επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο aolc.eu.