Cambridge English

Περίληψη

Με τριάντα χρόνια εμπειρίας στην προετοιμασία για τα πιστοποιητικά Cambridge Assessment English Qualifications – αρχικά γνωστά ως Cambridge ESOL Examinations – έχουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για να σας προετοιμάσουμε για αυτές τις εξετάσεις και να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό που χρειάζεστε για το μέλλον.

Η επιτυχία σε μια εξέταση Cambridge English σας παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το οποίο εγκρίνεται από σχολεία, πανεπιστήμια, και ιδιωτικούς και δημόσιους εργοδότες σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.  Τα μαθήματα πιστοποιητικών μας θα βοηθήσουν στο να σας παρακινήσουν για να πετύχετε τους στόχους σας ενώ ταυτόχρονα θα σας προσφέρουν αξιόπιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις σας.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε μια αγγλόφωνη χώρα για σπουδές ή για να βρείτε επαγγελματική απασχόληση, θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να μιλάτε και να κατανοείτε τα αγγλικά.  Τα πιστοποιητικά είναι ο οριστικός τρόπος για να γίνει αυτό και με ένα διαπιστευμένο πιστοποιητικό CEFR θα έχετε το πρόσθετο πλεονέκτημα του να είστε παγκοσμίως αποδεκτοί και αναγνωρισμένοι.

Κύκλος Σπουδών

B Independent User

General English B1 Preliminary (Threshold or intermediate)

Πρόκειται για τίτλο σπουδών μεσαίου επιπέδου για όσους έχουν μάθει τα βασικά της αγγλικής γλώσσας και έχουν πλέον πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες για καθημερινή χρήση.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε τα κύρια σημεία της σαφούς τυποποιημένης εισαγωγής σε γνωστά θέματα που συχνά συναντώνται στον εργασιακό χώρο, το σχολείο, στην καθημερινότητα, κλπ.
 • Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα.
 • Μπορείτε να παράγετε απλό, γραπτό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι γνωστά ή με προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Μπορείτε να περιγράψετε εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσετε συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English B2 First (Vantage or upper intermediate)

Αυτή η πιστοποίηση δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου, τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου τεχνικών συζητήσεων σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με ένα βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την τακτική επαφή με τους αγγλόφωνους ομιλητές, χωρίς να υπάρχει καμία πίεση.
 • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές και λεπτομερές γραπτό κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγείτε μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

C Proficient User

General English C1 Advanced (Effective operational proficiency or advanced)

Αυτό το επίπεδο είναι απόδειξη επίτευξης υψηλού επιπέδου στα αγγλικά και το ιδανικό προσόν για να σας προετοιμάσει για πανεπιστημιακή ή επαγγελματική ζωή.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών όρων και να αναγνωρίσετε την υπονοούμενη σημασία.
 • Μπορείτε να εκφράσετε ιδέες με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς τη φανερή αναζήτηση εκφράσεων.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές, καλά δομημένο και λεπτομερή κείμενο σε περίπλοκα θέματα, που να δείχνει την ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών προτύπων και συνδετικών μέσων.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 150 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English C2 Proficiency (Mastery or proficiency)

Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και δείχνει στην κοινωνία ότι έχετε καταφέρει να φτάσετε τα αγγλικά σας σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

 • Μπορείτε να καταλάβετε ουσιαστικά και με ευκολία όλα όσα ακούτε ή διαβάζετε.
 • Μπορείτε να συνοψίσετε πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, να αναπαράγετε επιχειρήματα και απολογισμούς σε μια συνεκτική παρουσίαση.
 • Μπορείτε να εκφραστείτε αυθόρμητα, με άνεση και ακρίβεια, διαφοροποιώντας τις πιο λεπτές αποχρώσεις του λόγου ακόμα και στις πιο πολύπλοκες καταστάσεις.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 150 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

Δίδακτρα

Τάξη Ώρες Άνα Βδομάδα Τιμή
B1 4 ώρες/βδομάδα 95 €/μήνα
B2 4 ώρες/βδομάδα 110 €/μήνα
C1 4.5 ώρες/βδομάδα 135 €/μήνα
C2 5 ώρες/βδομάδα 150 €/μήνα

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα – η τιμή δεν περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό. Η καταβολή διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή PayPal και θα παραλάβετε την απόδειξη σας μέσω email.

Με την προπληρωμή της σχολικής χρονιάς σας παρέχουμε το εκπαιδευτικό υλικό.

Φόρμα Εγγραφής