Cambridge English

Περίληψη

Με τριάντα χρόνια εμπειρίας στην προετοιμασία για τα πιστοποιητικά Cambridge Assessment English Qualifications – αρχικά γνωστά ως Cambridge ESOL Examinations – έχουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για να σας προετοιμάσουμε για αυτές τις εξετάσεις και να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό που χρειάζεστε για το μέλλον.

Η επιτυχία σε μια εξέταση Cambridge English σας παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το οποίο εγκρίνεται από σχολεία, πανεπιστήμια, και ιδιωτικούς και δημόσιους εργοδότες σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.  Τα μαθήματα πιστοποιητικών μας θα βοηθήσουν στο να σας παρακινήσουν για να πετύχετε τους στόχους σας ενώ ταυτόχρονα θα σας προσφέρουν αξιόπιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις σας.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε μια αγγλόφωνη χώρα για σπουδές ή για να βρείτε επαγγελματική απασχόληση, θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να μιλάτε και να κατανοείτε τα αγγλικά.  Τα πιστοποιητικά είναι ο οριστικός τρόπος για να γίνει αυτό και με ένα διαπιστευμένο πιστοποιητικό CEFR θα έχετε το πρόσθετο πλεονέκτημα του να είστε παγκοσμίως αποδεκτοί και αναγνωρισμένοι.

Κύκλος Σπουδών

B Independent User

General English B1 Preliminary (Threshold or intermediate)

Πρόκειται για τίτλο σπουδών μεσαίου επιπέδου για όσους έχουν μάθει τα βασικά της αγγλικής γλώσσας και έχουν πλέον πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες για καθημερινή χρήση.

  • Μπορείτε να κατανοήσετε τα κύρια σημεία της σαφούς τυποποιημένης εισαγωγής σε γνωστά θέματα που συχνά συναντώνται στον εργασιακό χώρο, το σχολείο, στην καθημερινότητα, κλπ.
  • Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα.
  • Μπορείτε να παράγετε απλό, γραπτό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι γνωστά ή με προσωπικό ενδιαφέρον.
  • Μπορείτε να περιγράψετε εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσετε συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English B2 First (Vantage or upper intermediate)

Αυτή η πιστοποίηση δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

  • Μπορείτε να κατανοήσετε τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου, τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου τεχνικών συζητήσεων σε εξειδικευμένους τομείς.
  • Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με ένα βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την τακτική επαφή με τους αγγλόφωνους ομιλητές, χωρίς να υπάρχει καμία πίεση.
  • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές και λεπτομερές γραπτό κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγείτε μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

C Proficient User

General English C1 Advanced (Effective operational proficiency or advanced)

Αυτό το επίπεδο είναι απόδειξη επίτευξης υψηλού επιπέδου στα αγγλικά και το ιδανικό προσόν για να σας προετοιμάσει για πανεπιστημιακή ή επαγγελματική ζωή.

  • Μπορείτε να κατανοήσετε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών όρων και να αναγνωρίσετε την υπονοούμενη σημασία.
  • Μπορείτε να εκφράσετε ιδέες με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς τη φανερή αναζήτηση εκφράσεων.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές, καλά δομημένο και λεπτομερή κείμενο σε περίπλοκα θέματα, που να δείχνει την ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών προτύπων και συνδετικών μέσων.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 150 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English C2 Proficiency (Mastery or proficiency)

Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και δείχνει στην κοινωνία ότι έχετε καταφέρει να φτάσετε τα αγγλικά σας σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

  • Μπορείτε να καταλάβετε ουσιαστικά και με ευκολία όλα όσα ακούτε ή διαβάζετε.
  • Μπορείτε να συνοψίσετε πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, να αναπαράγετε επιχειρήματα και απολογισμούς σε μια συνεκτική παρουσίαση.
  • Μπορείτε να εκφραστείτε αυθόρμητα, με άνεση και ακρίβεια, διαφοροποιώντας τις πιο λεπτές αποχρώσεις του λόγου ακόμα και στις πιο πολύπλοκες καταστάσεις.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 150 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

Κριτικές

Cambridge exams

5,0 rating

Lost no time with idleness that exists in the conventional classroom. Work done to its full potential with no little details left out or unexplained. Thank you AOLC! CPE was an unobtainable dream for me made easy with you.

Alice

Exam prepation

5,0 rating

I went into the exam with confidence. We had done all the work, all the groundwork. It had been done right. And I passed. Very happy!

John

Διαθέσιμα Τμήματα

Exam B1

Exam Preparation for B1 Preliminary

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθεσιμότητα.

Exam B2

Exam Preparation for B2 First

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Διάρκεια Τιμή
18/02/2020 10/12/2020 120 ώρες €998.00
Αγορά
Πρόγραμμα Τμήματος
Τρίτη: 20:00 - 22:00
Πέμπτη : 20:00 - 22:00
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Cambridge English B2-02G
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Διάρκεια Τιμή
17/02/2020 10/12/2020 €998.00
Αγορά
Πρόγραμμα Τμήματος
Δευτέρα: 11:00 - 13:00
Πέμπτη: 11:00 - 13:00
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Cambridge English B2-01G

Exam C1

Exam Preparation for C1 Advanced

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Διάρκεια Τιμή
18/02/2020 11/12/2020 150 ώρες €1,340.00
Αγορά
Πρόγραμμα Τμήματος
Τρίτη: 11:00 - 13:30
Παρασκευή: 11:00 - 13:00
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Cambridge English C1-02G
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Διάρκεια Τιμή
17/02/2020 09/12/2020 150 ώρες €1,340.00
Αγορά
Πρόγραμμα Τμήματος
Δευτέρα: 20:00 - 22:30
Τέταρτη: 20:00 - 22:30
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Cambridge English C1-01G

Exam C2

Exam Preparation for C2 Proficiency

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Διάρκεια Τιμή
18/02/2020 11/12/2020 150 ώρες €1,340.00
Αγορά
Πρόγραμμα Τμήματος
Τρίτη: 20:00 - 22:30
Παρασκευή : 20:00 - 22:30
Σημειώσεις
Η τιμή περιλαμβάνει: πλατφόρμα eLearning, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, έντυπη έκδοση του βιβλίου και δωρεάν αποστολή.
Αναφορά Cambridge English C2-01G

Ιδιαίτερα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Για κρατήσεις ιδιαίτερων μαθημάτων, ανατρέξτε στη σελίδα ιδιαίτερα μαθήματα