General English

Περίληψη

Τα μαθήματα General English έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την βελτίωση του speaking, listening, reading και writing.  Κάθε μάθημα είναι προσεκτικά σχεδιασμένο να σας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων σας.

Ο καθηγητής σας θα παρακολουθεί την πρόοδό σας, θα σας παρέχει άμεση καθοδήγηση και θα σας ενθαρρύνει θετικά καθώς αποκτάτε περισσότερη αυτοπεποίθηση επικοινωνώντας στα αγγλικά.

Έχοντας την επιλογή να μάθετε αγγλικά με έναν καθηγητή με μητρική τη γλώσσα που διδάσκει, σας δίνετε η ευκαιρία να αποκτήσετε σωστή προφορά, καθώς και μια φυσική ροή έκφρασης.

Επιπλέον, αυτό που θα βοηθήσει στη βελτίωση των δεξιοτήτων σας στο speaking, listening, reading και writing είναι η έμφαση στη γραμματική και το λεξιλόγιο.  Ως συνέπεια, αυτό θα ενισχύσει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην ικανότητά σας να επικοινωνείτε στα αγγλικά.

Κύκλος Σπουδών

A Basic User

General English A2 Key (Waystage or elementary)

Αυτό το επίπεδο αποτελεί απόδειξη της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε τα αγγλικά για να επικοινωνείτε σε απλές καταστάσεις.

 • Μπορείτε να κατανοείτε προτάσεις και πολυσύχναστες εκφράσεις που σχετίζονται με τομείς άμεσης σχέσης (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, απασχόληση).
 • Μπορείτε να επικοινωνείτε σε απλά και συνήθη καθήκοντα που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία και καθημερινά θέματα.
 • Μπορείτε να περιγράψετε με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού σας, του άμεσου περιβάλλοντος σας και θέματα άμεσης ανάγκης.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

B Independent User

General English B1 Preliminary (Threshold or intermediate)

Πρόκειται για τίτλο σπουδών μεσαίου επιπέδου για όσους έχουν μάθει τα βασικά της αγγλικής γλώσσας και έχουν πλέον πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες για καθημερινή χρήση.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε τα κύρια σημεία της σαφούς τυποποιημένης εισαγωγής σε γνωστά θέματα που συχνά συναντώνται στον εργασιακό χώρο, το σχολείο, στην καθημερινότητα, κλπ.
 • Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα.
 • Μπορείτε να παράγετε απλό, γραπτό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι γνωστά ή με προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Μπορείτε να περιγράψετε εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσετε συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English B2 First (Vantage or upper intermediate)

Αυτή η πιστοποίηση δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου, τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου τεχνικών συζητήσεων σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με ένα βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την τακτική επαφή με τους αγγλόφωνους ομιλητές, χωρίς να υπάρχει καμία πίεση.
 • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφή και λεπτομερή γραπτό κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγείτε μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

C Proficient User

General English C1 Advanced (Effective operational proficiency or advanced)

Αυτό το επίπεδο είναι απόδειξη επίτευξης υψηλού επιπέδου στα αγγλικά και το ιδανικό προσόν για να σας προετοιμάσει για πανεπιστημιακή ή επαγγελματική ζωή.

 • Μπορείτε να κατανοήσετε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών όρων και να αναγνωρίσετε την υπονοούμενη σημασία.
 • Μπορείτε να εκφράσετε ιδέες με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς τη φανερή αναζήτηση εκφράσεων.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές, καλά δομημένο και λεπτομερή κείμενο σε περίπλοκα θέματα, που να δείχνει την ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών προτύπων και συνδετικών μέσων.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

General English C2 Proficiency (Mastery or proficiency)

Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και δείχνει στην κοινωνία ότι έχετε καταφέρει να φτάσετε τα αγγλικά σας σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

 • Μπορείτε να καταλάβετε ουσιαστικά και με ευκολία όλα όσα ακούτε ή διαβάζετε.
 • Μπορείτε να συνοψίσετε πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, να αναπαράγετε επιχειρήματα και απολογισμούς σε μια συνεκτική παρουσίαση.
 • Μπορείτε να εκφραστείτε αυθόρμητα, με άνεση και ακρίβεια, διαφοροποιώντας τις πιο λεπτές αποχρώσεις του λόγου ακόμα και στις πιο πολύπλοκες καταστάσεις.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε διάστημα 30 εβδομάδων, αποτελούμενο από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

Δίδακτρα

Τάξη Ώρες Άνα Βδομάδα Τιμή
A2 4 ώρες/βδομάδα 85 €/μήνα
B1 4 ώρες/βδομάδα 95 €/μήνα
B2 4 ώρες/βδομάδα 110 €/μήνα
C1 4.5 ώρες/βδομάδα 135 €/μήνα

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα – η τιμή δεν περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό. Η καταβολή διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή PayPal και θα παραλάβετε την απόδειξη σας μέσω email.

Με την προπληρωμή της σχολικής χρονιάς σας παρέχουμε το εκπαιδευτικό υλικό.

Φόρμα Εγγραφής