Business English

Περίληψη

Το μάθημα Business English αποτελείται από έναν εξειδικευμένο κύκλο σπουδών που εστιάζει στο να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας, είτε ως φοιτητές που θέλετε να μάθετε αγγλικά γύρω από τον επιχειρηματικό τομέα, είτε ως επιχειρηματίες που θέλετε να πετύχετε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο.  Το μάθημά μας είναι προσαρμοσμένο ώστε να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κατανόηση των αγγλικών στο σημερινό δύσκολο χώρο εργασίας, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων.  Το μάθημα περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη των δεξιοτήτων reading, writing, listening και speaking.

Θα καλύψετε θέματα όπως η αποτελεσματική επικοινωνία με τους ανθρώπους, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι αγορές και οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και οι ανθρώπινοι πόροι, καθώς και η έκθεση στις πρακτικές λεπτομέρειες της επιχείρησης.  Αυθεντικές μελέτες περιπτώσεων θα σας βοηθήσουν να μάθετε τις γενικές επιχειρηματικές πρακτικές, βελτιώνοντας παράλληλα τις αγγλικές δεξιότητες.  Το μάθημα προσφέρει επίσης μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη σε εργασίες για την ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων όπως Παρουσιάσεις, Διαπραγματεύσεις, Συναντήσεις και Μικρές Συζητήσεις.

Εκτεταμένη προετοιμασία γίνεται επίσης για το Cambridge Business English Certificate (BEC).

Εταιρικές Λύσεις Γλώσσας

Εταιρικές Λύσεις Εκμάθησης Αγγλικών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Βοηθήστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και δείτε αποτελέσματα. Η επένδυση στο δυναμικό των εργαζομένων σας θα ενισχύσει την αξία, την παραγωγικότητα και τη μελλοντική εξέλιξη της εταιρείας σας, βοηθώντας έτσι να επεκταθείτε σε νέες αγορές καθώς και να δημιουργήσετε ευκαιρίες για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη.

Αν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για εταιρική κατάρτιση Business English, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο κύκλο σπουδών για την εκπαίδευση του προσωπικού σας.

Λύσεις Γλώσσας με Ιδιαίτερα

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών για Επαγγελματίες

Τα εξειδικευμένα μαθήματα Αγγλικών για Επιχειρήσεις θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δυνατότητές σας στο χώρο εργασίας, ενώ θα εξελίξει την εργασιακή αξία σας για τους παρόν ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας. Η ελευθερία μετακίνησης σε διεθνές επίπεδο σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς σας αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης μιας επιθυμητής θέσης με υψηλότερο μισθό και πρόσθετα οφέλη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τον πιο κατάλληλο κύκλο σπουδών για να ξεκινήσετε.

Κύκλος Σπουδών

B1 Business Preliminary

Αυτό το προσόν δείχνει ότι έχετε μάθει τα βασικά της αγγλικής γλώσσας επιχειρήσεων.

Θα είστε ικανοί να:

 • κατανοήσετε τα βασικά σημεία της σαφούς τυποποιημένης εισόδου σε γνωστά θέματα που συχνά συναντώνται στην εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
 • αντιμετωπίσετε τις περισσότερες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν όταν ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου μιλιέται η γλώσσα.
 • παράγετε απλά συνδεδεμένο κείμενο σε θέματα που είναι γνωστά ή έχουν προσωπικό ενδιαφέρον.
 • περιγράψετε εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να περιγράψετε εν συντομία τους λόγους και τις εξηγήσεις για τις απόψεις και τα σχέδια σας.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε περίοδο 30 εβδομάδων, που αποτελείται από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

B2 Business Vantage

Αυτό το προσόν θα σας βοηθήσει κατά την υποβολή αιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας, την προαγωγή ή την ανάπτυξη της καριέρας σας.

Θα είστε ικανοί να:

 • κατανοήσετε τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συζητήσεων στον τομέα της εξειδίκευσης.
 • αλληλοεπιδράσετε με ένα βαθμό ευελιξίας και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την τακτική αλληλεπίδρασης με τους φυσικούς ομιλητές χωρίς να υπάρχει πίεση σε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέλη.
 • να παράσχετε ένα σαφές και λεπτομερές κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να μπορείτε να εξηγείτε μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα που δίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε περίοδο 30 εβδομάδων, που αποτελείται από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

C1 Business Higher

Αυτή η πιστοποίηση σας δίνει τις πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε για να λειτουργείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα ανώτερο επίπεδο γύρο από τις παγκόσμιες επιχειρήσεις.

Θα είστε ικανοί να:

 • κατανοήσετε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μεγαλύτερων ρητρών και να αναγνωρίσετε τις υπονοούμενες σημασίες.
 • εκφράσετε τις ιδέες σας με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς πολύ προφανή αναζήτηση για εκφράσεις.
 • χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • παράγετε σαφές, καλά δομημένο, λεπτομερές κείμενο πάνω σε σύνθετα θέματα, δείχνοντας καλό έλεγχό οργανωτικών προτύπων, συνδετικών και συνεκτικών μηχανισμών.

Το παραπάνω μάθημα διαρκεί περίπου 120 ώρες, σε περίοδο 30 εβδομάδων, που αποτελείται από δύο ώρες διδασκαλίας δύο φορές την εβδομάδα.

Δίδακτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τον πιο κατάλληλο κύκλο σπουδών για να ξεκινήσετε.

Φόρμα Εγγραφής